Pytanie:
Jak nazywają się belki przypominające kolumny w Portalu 2?
Mark Szymanski
2011-06-18 08:51:07 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Jaka jest prawdziwa nazwa kolumnowych belek w Portalu 2? Są one tylko (o ile wiem) określane jako „belki” (Wheatley: „Wyłączę wiązkę”). Oto zrzut ekranu w celach informacyjnych:

Beam-like thing

Wheatley określa go również jako lejek: „Kostki, przyciski, lejki ... ma wszystko”.
Żądam ostrzeżenia o spojlerze na ziemniaku.
Jeden odpowiedź:
tzenes
2011-06-18 08:57:44 UTC
view on stackexchange narkive permalink

To belka traktorowa wykonana z ciekłego azbestu zwana lejkiem wycieczkowym Aperture Science

enter image description here

To lejek wycieczkowy ** Aperture Science **. Nieużywanie odpowiedniego tytułu może spowodować, że zostaniesz pozwany lub skierowany do programu testów odmiennych od Aperture Science.
Nazywa się to również „belkami ciągnikowymi”, dlatego Wheathly wspomina słowo „belka”.


To pytanie i odpowiedź zostało automatycznie przetłumaczone z języka angielskiego.Oryginalna treść jest dostępna na stackexchange, za co dziękujemy za licencję cc by-sa 3.0, w ramach której jest rozpowszechniana.
Loading...